Austriacki duet artystyczny, którzy tworzą Leonhard Lass i Gregor Ladenhauf. Głęboko zakorzenieni w technologii cyfrowej, projektują wirtualne doświadczenia, charakteryzujące się rygorystycznymi kryteriami formalnymi i bogatą estetyką. Odkrywają nowe środki wyrazu, które pozwalają na wielopoziomową ekspresję i nieliniową narrację. Ich twórczość oscyluje na styku tekstu, obrazu i dźwięku. Tworzą prace: od interaktywnych instalacji, doświadczeń VR i aplikacji internetowych, po ekspansywne performansy i występy audiowizualne na żywo. Oglądali je widzowie w MAK w Wiedniu i na festiwalu Ars Electronica w Linz.