WYSTAWA Immersive Garden

6-9.10 | 12:00 - 18:00 Bilety | Going. / 40 zł Kopernika 15
52KB

Wystawa Immersive Garden, to rzadka okazja w Krakowie do doświadczenia immersyjnych instalacji oraz prac w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. W jednym z budynków poszpitalnych przy Kopernika 15, zaprezentowanych będzie osiem prac artystów z Nowej Zelandii, Chile, Tajwanu, Francji, Polski, Ukrainy i Urugwaju.

Interaktywna instalacja kinetyczna Light Wing II autorstwa Uwe Riegera i Yinana Liu z Nowej Zelandii to struktura efemeryczna, tworząca artefakty holograficzne, które reagują na dotyk niczym pajęcza sieć. W doświadczeniu Hypha VR artystki Natalii Cabrery z Chile zanurkujemy w świat widziany z perspektywy grzybów Stephanopus Azureus, których rolą jest oczyszczenie Ziemi z katastrofalnych skutków działalności człowieka. Wrocławski kolektyw IP Group zaprezentuje eksperyment ze światłem kognitywnym LUMEN, który kwestionując obowiązujące zasady przestrzenne, dostarcza szeregu złudzeń percepcyjnych. Tao Ya-Lun z Tajwanu pokaże Freeperson – The Digital-Twins Machine, który tworzy platformę transmisyjną dla fizyczności ciała.
Sandrine Deumier w interaktywnej pracy Falling poprzez postawy ekofeministyczne kwestionuje ludzkie praktyki klasyfikowania żywych istot. Trzy prace w AR stworzyli ukraińscy artyści -Roxolana Dudek i Vlas Belov – oraz duet Leticia Almeida & Mathías Chumino z Urugwaju.

Kuratorka wystawy: Elwira Wojtunik

60KB

Interaktywna instalacja kinetyczna, zacierająca granice między światem fizycznym i cyfrowym. Stereoskopowe obrazy 3D, holograficzne artefakty i przestrzenny dźwięk to elementy składowe immersyjnej instalacji, która powstała w nowozelandzkim laboratorium arc/sec na Uniwersytecie w Auckland. Jej delikatna struktura, przypominającą żagiel, reaguje na lekki dotyk niczym pajęcza sieć, wzbogacając doświadczenie o unikalne wrażenia dotykowe.

Projekt dźwięku: Kyung Ho Min
Wsparcie: Jacky Zheng, Yan Li, Zane Egginton

Projekt powstał dzięki wsparciu Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii.

     


31KB

„Zastanawiam się, co by się stało, gdyby istniała Zjednoczona Organizacja Organizmów, w której każdy gatunek otrzymałby jeden głos. Czy głosami większości zostalibyśmy usunięci z planety?
PAUL STAMETS, Mycelium Running

Hypha to wciągająca uniwersalna opowieść w wirtualnej rzeczywistości, która zabiera widza w podróż, z misją oczyszczenia Ziemi z katastrofalnych skutków działalności człowieka. Stając się grzybem Stephanopus azureus, użytkownik może doświadczyć jego cyklu życia, od zarodnika do dojrzałej postaci i zrozumieć znaczenie Królestwa Grzybów jako głównego czynnika bioremediacji Ziemi, czyli usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów.

Praca powstała we współpracy ze słynną mikolog Giulianą Furci i założoną przez nią amerykańską organizacją Fungi Foundation, która bada grzyby na całym świecie, promuje innowacyjne globalne rozwiązania z ich użyciem, poszerza wiedzę i promuje globalną politykę w zakresie ich ochrony.

Praca powstała podczas rezydencji Natalii w Museo del Hongo, czyli Muzeum Grzybów w Chile – niekonwencjonalnej przestrzeni muzealnej poświęconej Królestwu Grzybów. Instytucja ta promuje Królestwo Grzybów i eliminuje mikofobię poprzez artystyczną i naukową działalność prowadzoną na styku sztuki, nauki, projektowania i technologii.


16KB

Lumen to immersyjne środowisko site-specific, eksperyment poznawczy, w którym wiązki światła inicjują szereg percepcyjnych iluzji.
Zachodzące interakcje kwestionują istniejące reguły przestrzenne, wymykając się próbom definiowania i opisu.
Uczestnicy eksperymentu w odosobnieniu odkrywają kolejne elementy niepokojącego środowiska. Reakcje uruchamiane przez sensory i decyzje widzów potęgują poczucie samotności,
zaskoczenia i nieśmiałości wobec tego, co obce i nieznane. Zainspirowani Solaris Stanisława Lema — niezwykle zmysłowymi, synestetycznymi opisami zdarzeń zachodzących na obcej planecie — twórcy Lumen zanurzają widza w alternatywnej rzeczywistości, w której zachodzą nieoczekiwane procesy poznawcze.
W konfrontacji z hybrydową materią, zawieszoną między przestrzenią fizyczną i wirtualną, uczestnicy odkrywają nowe modalności form i nieokreślonych zjawisk, wyłaniających się poprzez ruch i amplifikację.

Lumen to czwarta odsłona cyklicznego projektu AMBIENT ROOM realizowanego w IP Studio we Wrocławiu, otwartej pracowni (artist run space) i przestrzeni kreatywnej prowadzonej przez kolektyw artystyczny IP Group. W swoich działaniach twórcy poddają analizie wybrane aspekty medialne, tworząc wielowymiarowe środowisko będące triggerem dla intensywnych doznań zmysłowych.

 

koncepcja / Jakub Lech [IP] + Bogumił Misala [IP] + Ania Haudek + Dominika Kluszczyk [IP]
cyfrowe przetwarzanie sygnałów / interakcje dźwiękowe: Bogumił Misala [IP]
interwencje świetlno-wizualne / Jakub Lech [IP]
koncepcja przestrzeni / identyfikacja wizualna: Ania Haudek [haudek.pl]
research artystyczny / koordynacja: Dominika Kluszczyk [IP]
sensory / Robert Adamski

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław | wroclaw.pl 
Miasto Wrocław


21KB

Falling to studium upadku. Praca proponuje budowanie nowych narracji z odrodzenia myślenia animistycznego. Składa się z dziewięciu kolapsologicznych scen, stworzonych z wyobrażeń kultury internetowej. Projekt stara się zakwestionować i być może zdekonstruować ludzkie praktyki dominacji w naturze i klasyfikowania żywych istot, przez poszukiwanie postaw ekofeministycznych. Opiera się na utopijnej i feministycznej sile antycypacji oraz idei połączenia zbiorowych wyobrażeń z internetu, w celu rozwijania nowych utopii i zrównoważonych idei.
Praca powstała przy wsparciu Casa de Velázquez, Hangar i Institut Français Barcelona.

Praca prezentowana jest dodatkowo w wersji VR.


58KB

Projekt w rozszerzonej rzeczywistości ilustrujący fizyczne działanie, trzymające „globalną” pięść, która symbolizuje siłę. Siła ta ma wiele koncepcji, od agresywnej interwencji w geopolitykę po presję szybko ewoluującej przyszłości wraz ze zmianami środowiska. Postać antropomorficzna – obraz człowieczeństwa, jej rzeźbiarskie kontury tworzą efekt napięcia, które przeciwstawia się jej sile, która poprzez walkę szuka wolności. Praca była prezentowana m.in. na Ukraińskim Biennale Sztuki Cyfrowej i Mediów 2021 w Kijowie.

Projekt został dofinansowany przez Fundusz Stabilizacyjny Goethe Institut – inicjatywę wspierająca organizacje kulturalne i edukacyjne na Ukrainie, w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej dotkniętych skutkami wojny ukraińskiej.


31KB

Rzeźba w rozszerzonej rzeczywistości, traktuje o pięknie oraz wartości wzbogacania swojego świata wewnętrznego. Anioła wyobrażamy sobie przede wszystkim jako efemeryczną, duchową istotę ze skrzydłami. Ale w tym przypadku istota staje się aniołem poprzez duchowe wzbogacenie i świadomość swojej indywidualności. Zwykła postać ujawnia wewnętrzny potencjał dla siebie i świata, tworząc wyjątkową aurę w swoim otoczeniu.

Projekt został dofinansowany przez Fundusz Stabilizacyjny Goethe Institut – inicjatywę wspierająca organizacje kulturalne i edukacyjne na Ukrainie, w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej dotkniętych skutkami wojny ukraińskiej.


78KB

Metagarden to immersyjna instalacja w rozszerzonej rzeczywistości. Użytkownik wchodzi przez wirtualny portal do surrealistycznego ogrodu w 360°, który może eksplorować   poruszając się w liminalnej przestrzeni.


47KB

Freeperson - The Digital-Twins Machine | Tao Ya-Lun

  TW

Aktualizacja: Ze względów technicznych ta praca jest prezentowana w wystawie  _econtinuum w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Eksploatujemy i niszczymy przyrodę, zwiększając ryzyko tworzenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia warunków oraz rozwoju niebezpiecznych dla nas bakterii i wirusów. Pandemia i strach przed infekcją wirusem COVID-19 zmusiły nas do trzymania dystansu, jednocześnie przyspieszając rozwój aktywności w rzeczywistości wirtualnej. Cyberprzestrzeń (wirtualność) staje się coraz bardziej powszechna w naszym codziennym życiu (rzeczywistości), zmieniając nasze postrzeganie i świadomość ciała. 

Praca Freeperson łączy dwie fizyczne przestrzenie poprzez szybki internet i tworzy platformę transmisyjną dla fizyczności ciała. Użytkownik pozbywa się fizycznych ograniczeń czasu i przestrzeni, może swobodnie poruszać się w odległej przestrzeni, podczas gdy cały proces jest przeprowadzany i monitorowany przez program komputerowy i maszynę.

Po katastrofie nuklearnej w Fukushimie w Japonii zaczęto powszechnie korzystać z możliwości, jakie dają roboty sterowane na odległość. Używając robotów, można było “wejść” do elektrowni jądrowej i bezpiecznie pracować nad usuwaniem skutków katastrofy spowodowanej przez tsunami. Praca Freeperson daje możliwość takiej kontroli urządzenia oddalonego o tysiące km. 

Praca Freeperson pokazywana jest po raz pierwszy w Polsce.