Jest artystką i badaczką, nagradzaną i prezentowaną na całym świecie. Jej dzieła dotyczą zagadnień kulturowych, (bio)politycznych, ekologicznych realiów środowiska wodnego i wpływu ludzkości na inne żywe organizmy. W swoich projektach stawia filozoficzne pytania z pogranicza sztuki, technologii i nauki, odnosząc się krytycznie do wpływu człowieka na środowiska wodne.