Studiowała na Narodowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Kijowie, projektowanie graficzne na Połtawskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Kijowie oraz na Wydziale Architektury Wydziału Sztuk Pięknych. Ukończyła studia podyplomowe w Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki w Charkowie. Jest profesorem nadzwyczajnym projektowania na Łuckim Narodowym Uniwersytecie Technicznym. Zajmuje się malarstwem, ceramiką, sztuką publiczną, XR. Pracując ze sztuką immersyjną, stara się przenieść do świata wirtualnego własne, ugruntowane praktyki w sztuce analogowej. Znana głównie z obrazów, które animowane – ożywają. Opowiada o ciągłości procesów życiowych w środowisku lokalnym i współczesnym życiu w kontekście globalnym – w nowej rzeczywistości cyfrowej egzystencji.
Jej prace znajdują się w zbiorach Narodowego Centrum Kultury Ludowej Muzeum Iwana Honczara (Kijów), Narodowego Muzeum Ukraińskiej Ludowej Sztuki Dekoracyjnej (Kijów), Centrum Kultur Narodowych „Rodzina” (Litwa, Kłajpeda), a także w prywatnych kolekcjach w Ukrainie, w Polsce, Szwecji, Litwie, Australii, Macedonii Północnej, Francji, Chinach, Niemczech i Korei Południowej. Pracuje i mieszka w Połtawie, w środkowej Ukrainie.