Pochodzi z Quebec City w Kanadzie, obecnie mieszka w Marsylii we Francji. Artystka bada potencjał cyfrowego obrazu poprzez praktykę łączącą fotografię, analogowe wideo, animację i druk 3D, rzeźbę i wirtualną, rozszerzoną rzeczywistość. Jej prace pokazują, w jaki sposób środowiska – zarówno materialne jak i cyfrowe – kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości. Interesuje ją związek, jaki mamy z wirtualnymi aspektami naszej współczesności oraz połączenie technologii ze światem organicznym – szczególnie w architekturze i modelowaniu immersyjnym. Jej prace były prezentowane na arenie międzynarodowej przez wiele instytucji, m.in. Muzeum Laforet w Tokio czy Muzeum Sztuki Whitney w Nowym Jorku. W 2022 jej dużą indywidualną wystawę można zobaczyć w galerii Gaîté Lyrique w Paryżu.