Artystką interdyscyplinarną, poruszającą się w obszarze performansu, poezji i sztuki wideo. Jej prace badają postfuturystyczne wątki przez rozwój form estetycznych związanych z wyobrażeniami cyfrowymi. Studiowała filozofię na Uniwersytecie w Tuluzie oraz sztukę w National Institute of Fine Arts w Tarbes we Francji. Wypracowała wieloaspektowy styl poetycki, skoncentrowany na kwestii zmian technologicznych i performatywnym miejscu poezji, rozumianej dzięki nowym technologiom. Posługuje się słowem jako obrazem i obrazem jako wektorem słowa. Pracuje również na styku poezji wideo i dźwięku, traktując je jako wrażliwe środki wyrażania formy materialnej nieświadomej siebie. Pisze, tworzy instalacje, VR i performansy audiowizualne.