Uwe Rieger
Architekt i badacz architektury reaktywnej w swojej pracy zajmuje się połączeniem niematerialnego świata cyfrowego z wielozmysłowymi właściwościami fizycznych konstrukcji i przestrzeni.
Od 2006 r. jest profesorem nadzwyczajnym ds. projektowania i technologii projektowania na
Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii, gdzie prowadzi pracownię arc/sec Lab for Cyber-Physical Architecture and Interactive Systems.

Yinan Liu
Artystką i programistką, absolwentką studiów architektonicznych na Uniwersytecie w Auckland. Jako główna technolożka pracowni arc/sec Lab opracowała i wystawiała różne projekty i instalacje na międzynarodowych festiwalach i w renomowanych instytucjach. Yinan jest założycielką firmy arc/sec Solutions Ltd., która tworzy niestandardowe aplikacje dla systemów rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji.