Grecki artysta i projektant, bada relacje między nauką a sztuką. W swoich pracach wykorzystuje głównie światło, ruch i dźwięk do tworzenia przestrzeni i doświadczeń. Wiele jego prac obejmuje ruch i interakcję, podczas gdy inne obejmują metody przetwarzania danych i ich sonifikacji. Wymaga to interdyscyplinarnej pracy z dźwiękiem, sztukami wizualnymi, kodowaniem, elektroniką i fizyką. Interesują go zjawiska fizyczne, takie jak oscylacja harmoniczna, naturalna powtarzalność i ruch fal. Zajmuje się także badaniem i przekształcaniem danych naukowych, dotyczących m.in. właściwości egzoplanet czy wiatru słonecznego. Zmiany klimatyczne i rosnące zanieczyszczenie planety plastikiem to kwestie, które również wpływają na jego praktykę. Ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie w Patras oraz studia z optyki na Uniwersytecie Essex.
Jego prace były prezentowane na wielu festiwalach i wystawach w Grecji i za granicą, a artykuły o jego pracy były publikowane na łamach wielu magazynów i stron internetowych.