Interdyscyplinarny artysta z Połtawy w Ukrainie. Jego twórczość opiera się na pracy z malarstwem, grafiką, instalacją, wideo i VR. Interesują go wątki związane z życiem człowieka w środowisku miejskim, przemysłowym i posthumanizmem. Zwraca szczególną uwagę na problemy wojny, emigracji, ekologii i synergii tych wszystkich pojęć w kontekście współczesnych relacji. Jak sam mówi: „Uważam, że te tematy mają dynamiczny charakter interakcji. Jedno wydarzenie daje początek drugiemu. Łańcuch zapotrzebowania na zasoby i terytoria dyktuje agresywną politykę, która z kolei jest podlewana trującą mieszaniną wojny totalnej”.
Vartan często pracuje z różnymi mediami, uważa, że ​​każdy temat wiąże się z charakterystycznym dla niego materiałem i tylko on może w pełni przekazać esencję, formę, podkreślić ideę, skupić na temacie. Od niego zależy, jak trafnie informacje zostaną odczytane przez widza. „Umiejętność łączenia różnych narzędzi otwiera wiele możliwości: fantazjowania, refleksji poprzez język artystyczny, zobaczenia tego, co dzieje się wokół nas teraz, spojrzenia w przyszłość, tworzenia nowej rzeczywistości.”